ماه من

    می درخشی ...


    می تابی ...


     اما دوری ...


      ماه بودن همین است دیگر ...تقدیم به آجی عزیزم  " دلارام من "

برچسب‌ها: دلارام, ماه من, کی انوش, کیانوش
|+| نوشته شده توسط کی انوش در شنبه هفتم دی 1392  |
  هـــــــــــــم نشــــــــــــینز پند همنشــین درد جگـــــــر سوزم فزونتر شد

     

           هلاکــــــــم می کند آخـــــــــر ، پرســــتاری که من دارم

|+| نوشته شده توسط کی انوش در چهارشنبه دوم مرداد 1392  |
 انصاف

               این انصاف نیست


                    دنیا به قدری کوچک باشد که 


                    روزی صدبار آدم های تکراری را ببینیم


                    یا به قدری بزرگ باشد که 


                     کسی را که واقعا عاشقش هستیم را یک بار نبینیم


      

 برچسب‌ها: دلارام, کی انوش, انصاف
|+| نوشته شده توسط کی انوش در چهارشنبه نهم بهمن 1392  |
 دلارام


برای دوست داشتن تو


تمـــــــوم قلب من کمه


اینکه تو عاشــــق منی 


زیبـــــــــاترین باورمه


چی عاشقونه تر از این


که هر نفس تو با منی


خیلی شکســـــــــتن دلمو


دلی که تو نمیشـــــــکنی
حرف دل آجیبرچسب‌ها: کی انوش^دلارام, دل
|+| نوشته شده توسط کی انوش در چهارشنبه نهم بهمن 1392  |
 اهتزاز ابدیت

 

 

  من ٬ در آن لحظه ٬ که چشم تو به من می نگرد


   برگ خشکیده ایمان را


     در پنجه باد


      رقص شیطانی خواهش را


        در آتش سبز!


          نور پنهانی بخشش را


           در چشمه مهر


      اهتزاز ابدیت را می بینم


          بیش از این ٬ سوی نگاهت ٬ نتوانم نگریست


       اهتزاز ابدیت را


          یارای تماشایم نیست


          کاش می گفتی چیست


           آنچه از چشم تو ٬ تا عمق وجودم جاری ست.

 برچسب‌ها: کیانوش, کی انوش, دلارامم, فریدون مشیری
|+| نوشته شده توسط کی انوش در یکشنبه بیست و نهم دی 1392  |
  آدم های ساده


 آدم های ساده را دوست دارم


همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارندهمان ها که برای همه لبخند دارند


همان ها که همیشه هستند


برای همه هستند ...


آدم های ساده را


باید مثل یک تابلوی نقاشی


ساعت ها تماشا کرد


آدم های ساده را دوست دارم


همان ها که بوی ناب آدم می دهند ...
برچسب‌ها: کی انوش, دلارام, آدم های ساده
|+| نوشته شده توسط کی انوش در سه شنبه هفدهم دی 1392  |
 عشق بدون مرزI love you with an unconditional love


من تو را با یک عشق بدون مرز دوست دارم

برچسب‌ها: دلارام, کی انوش, عشق بدون مرز
|+| نوشته شده توسط کی انوش در سه شنبه هفدهم دی 1392  |
 miracle


Making a million friend is not miracle


The miracle is to have a single friend


who stand by you


when a million are against you


برچسب‌ها: دلارام
|+| نوشته شده توسط کی انوش در سه شنبه هفدهم دی 1392  |
 یار


   هر کسی یارش تونی هیچ غمی ناره


غـــــــــــم بشینه وه دلش، غـــــــم سیت دوس داره


برچسب‌ها: غم, ِیار, کی انوش, کیانوش
|+| نوشته شده توسط کی انوش در پنجشنبه دوازدهم دی 1392  |
 طبیب من     گر طبیبانه بیایی به سر بالینم

به دو عالم ندهم لذت بیماری را


برچسب‌ها: طبیب من, دلارام, کی انوش
|+| نوشته شده توسط کی انوش در یکشنبه هشتم دی 1392  |
 " پرستار من "

    

    پرستار من :


          پنجره های عالم را خواهم شکست

       

           اگر بدانم


            غروب را


              با دلگیری به تماشا نشسته ای               

             
برچسب‌ها: پرستار, ؛غروب, تماشا, دلگیری
|+| نوشته شده توسط کی انوش در شنبه هفتم دی 1392  |
 اشتباه لیلی

  لیــــــــلی

 تو بزرگترین اشتـــــــباه تاریخ را مرتکب شدی

      مردی را آواره بیابان کردی

           که مردانه پای تو ایستاد

      این روزها هیجکس پای هیچکس نمی ایستد

                    چه برســـــد مردانه ...
برچسب‌ها: اشتباه^لیلی^ اس ام اس^ شعر
|+| نوشته شده توسط کی انوش در یکشنبه دهم آذر 1392  |
 گفتم
 

  

گفتم تو شیرین منی

گفتی تو فرهادی مگر؟

گفتم خرابت میشوم

گفتی تو آبادی مگر؟

گفتم ندادی دل به من

گفتی تو جان دادی مگر؟

گفتم ز کویت میروم

گفتی تو آزادی مگر؟

گفتم فراموشم مکن

گفتی تو در یادی مگر؟برچسب‌ها: مناظره
|+| نوشته شده توسط کی انوش در سه شنبه شانزدهم مهر 1392  |
 یکی باید باشد...

یکی باید باشد

 

            یکی که آدم را صدا کند

 

به نام کوچکش صدا کند

 

            یک جوری که حالِ  آدم  را خوب کند

 

یک جوری که هـیچکـس دیگر بلد نباشد...

 

             یکی  باید آدم را بلد باشد

 

 

|+| نوشته شده توسط کی انوش در شنبه نهم شهریور 1392  |
 در جلسه امتحان عشق...

|+| نوشته شده توسط کی انوش در سه شنبه پانزدهم مرداد 1392  |
  " خــــــــــــــــــــــــدا با ماست "
 

 

من این روزها یه حال دیگه ای دارم

همیشــــــــــه هیچــــــــــوقت اینطور نبودم

همیشه نیمه خالــــــــــی رو می دیدم

 به فكــــــــــــــر نیمه های پر نبودم

همیشه فكر می كردم زمین پســـــــــــته

خدا رو سوی قبلــــــــــــــه میشه پیدا كرد

همین دیروز سمت این حوالی بود

یكی در زد خــــــــــــــــــــــــــدا رفت و در و باز كرد

من این روزها یه حـــــــــــال دیگه ای دارم

 جهــــــــــــان من لباس تازه می پوشه

من و تو دیگه تنــــــــــــــــــــــــها نیستیم چونكه

خدا با ما نشسته چـــــــــــــــــــــــــــای می نوشه

 ملخ افتاده توی خـــــــــــــرمن گنـــــــــــــــــدم

منم مثل همه از كار بیكــــــــــــــــــــــارم

بجای داس شـــــــــــــــــــونه توی دستامه

فقط به فكر گنـــــــــــــــــدم زار موهاتم

اگه بارون به شیشــــــــــــــــه مشت می كوبه

بیا اینجا بنشـــــــــــــــــین كنار این كرسی

خــــــــــــــــدا با دست من دســـــــــــــــــــــتـاتو می گیره

 تو از چشـــــــــــــــم خــــــــــــــــــــدا حالم رو می پرسی

نه اینكه بیخیـــــــــــــــــــــــــــال مرزعه باشم

دیگه از باد پائیــــــــــــــــــــــــــــزی نمی ترسم

نگو این آســـــــــــــــــــــیاب از پایه ویران شد

 خــــــــــــــدا با ماســــــــــــــت از چیزی نمی ترسم

من این روزها یه حــــــــــــــــال دیگه ای دارم

 جهـــــــــــــــــــان من لباس تازه می پوشه

من و تو دیگه تنـــــــــــــــــــــــــــها نیستیم چونكه

خــــــــــــــــــــــــــدا با ما نشســـــــــــــــــته چـــــــــــــــای می نوشه

 

 

                       

 


برچسب‌ها: و خدایی که در این نزدیکی ست, خداباماست, ابی
|+| نوشته شده توسط کی انوش در یکشنبه سیزدهم مرداد 1392  |
 " خوب باشید و خوبی کنید "

 

 

 

|+| نوشته شده توسط کی انوش در سه شنبه هشتم مرداد 1392  |
 جاذبه

    

جاذبه ســیب ، آدم را بهـ زمین زد

      و جاذبه زمین ، ســیب را .

فرقی نمی کند ؛

                   سقــــوط ،

            سرنوشت دل دادن بهـ هر جاذبه ای غیر از خداست

            بهـ جاذبه ای می اندیشم کهـ پروازم می دهد ؛

                            " خـــــــــــــــــــــــــــدا "برچسب‌ها: سیب, خدا, آدم, جاذبه
|+| نوشته شده توسط کی انوش در دوشنبه هفتم مرداد 1392  |
 تنهایی
 می توانم بود بی تو، تاب تنهاییم هست

امتحان صبر خود کردم، شکیباییم هست

سوی تو گویم نخواهم آمد اما، می شنو

ایستاده بر در دل، صد تقاضاییم هست

 

 

 

وحشی بافقی

 

 


برچسب‌ها: وحشی بافقی, امتحان صبر, تنهایی
|+| نوشته شده توسط کی انوش در جمعه چهارم مرداد 1392  |
 اولین بار که عاشقت شدم
 

 

اولین بار که عاشقت شدم یادته؟

 

  من یک کرم سیب بودم و تو یک کرم ابریشم.

 

  من به تو قول دادم که دیگه سیب نخورم.

 

   تو هم قول دادی دور خودت پیله نزنی.

 

   ولی نمی دونم چی شد که ...

 


برچسب‌ها: اولین بار که عاشقت شدم, عشق, قول
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط کی انوش در پنجشنبه سوم مرداد 1392  |
 ســـــــلام
 

 

    ســــــــــلام!


      حال همه‌ی ما خوب است

 
ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خیالی دور،

که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گویند


با این همه عمری اگر باقی بود


طوری از کنارِ زندگی می‌گذرم

که نه زانویِ آهویِ .....


برچسب‌ها: سید علی صالحی, تو باور نکن, حال ما خوب است, سلام
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط کی انوش در پنجشنبه سوم مرداد 1392  |
 فراموشـــــــــــــــــی
 

  

      آنچنــــــــــــــان با یاد نامت برده ام خود را ز یاد

             كز فراموشـــــــــــــــــی نمی آید به یادم نام خویش


برچسب‌ها: فراموشـــــــــــــــــی, یاد, نام
|+| نوشته شده توسط کی انوش در پنجشنبه سوم مرداد 1392  |
 آغوش

  آغوشت

     غاریست  که مرا وسوسه می کند

        برای

             پیامبر شدن

 


 

 

|+| نوشته شده توسط کی انوش در چهارشنبه دوم مرداد 1392  |
 کوی یار

 

   آبم بکن ای شــــــــرم به نزدیـــــــــکی آن کوی

        شــــــــــــاید به غلــــــــط یار ز ما دست بشوید


برچسب‌ها: کوی یار, شرم
|+| نوشته شده توسط کی انوش در چهارشنبه دوم مرداد 1392  |
 دلگیرم
 

 


  شب های اینجا آنقدر دلگیر است

              که سوت قطارهای نیمه شب

     هر آدمی را وسوسه می کند

              که برود و هیچ وقت باز نگردد

 

 

 

 


برچسب‌ها: دلگیرم, شب, وسوسه
|+| نوشته شده توسط کی انوش در چهارشنبه دوم مرداد 1392  |
 دلتنگی
 

 

                       دلتنگی یعنی

                       وقتی که یه تشابه اسمی هم داغونت می کنه


برچسب‌ها: دلتنگی, ناب, شعر
|+| نوشته شده توسط کی انوش در شنبه بیست و دوم تیر 1392  |
 مسیر اشتباه
 

 

  چگونه به تاول های پاهایم بگویم

  تمام مسیری که رفته اید اشتباه بوده است!

 

 

 


برچسب‌ها: ناب, عشق, مسیر, اشتبا7
|+| نوشته شده توسط کی انوش در سه شنبه یازدهم تیر 1392  |
 دل شیدا

 

              من همان روزر ز فرهاد طمع ببریدم

              

                  که عنان دل شیدا به لب شیرین داد


برچسب‌ها: دل, شیدا, شیرین, فرهاد, ناب
|+| نوشته شده توسط کی انوش در سه شنبه یازدهم تیر 1392  |
 صدایم کن

 

                        عاشق اسمم می شوم

           

                            وقتی

                                  تو صدایم میزنی


برچسب‌ها: عاشق, عشق, صدایم کن
|+| نوشته شده توسط کی انوش در دوشنبه دهم تیر 1392  |
 آغوش


   آغوشت

     غاریست  که مرا وسوسه می کند

        برای

             پیامبر شدن


برچسب‌ها: آغوش, عشق, ناب
|+| نوشته شده توسط کی انوش در جمعه هفتم تیر 1392  |
 
 
بالا